patronen by ISOLDE

GEBLOEMDE ZESHOEKEN - patroon
FLOWERY HEXAGONS - pattern


START:


1. begin met 5 lossen
2.  maak een ring door de 5e losse met een halve vaste aan de 1e losse te verbinden


START:


1. start with 5 chain stitches
2. form a ring by making a slip stich in the first chain


RONDE 1:

1. begin met 1 losse
2. maak 11 vasten in de ring
3. maak een halve vaste in de 1e losse
4. hecht af

(ring met 12 steken)


ROUND 1:

1. start with 1 chain
2. make 11 single stitches in the ring
3. make a slip stitch in the first chain of round 1
4. finish this colour


RONDE 2:

deze ronde bestaat uit clustersteken:
• sla een lus om de haaknaald (als bij een stokje)
• haal de draad door de vaste van de vorige ronde
(nu 3 lussen op de naald)

• sla een lus om de haaknaald
• haal de draad door dezelfde vaste van de vorige ronde
(nu 5 lussen op de naald)

• sla een lus om de haaknaald
• haal de draad door dezelfde vaste van de vorige ronde
(nu 7 lussen op de naald)

• haal de draad door de 7 lussen op de haaknaald


Okee, nu echt ronde 2:

1. maak een beginlus met een nieuwe kleur
2. maak een clustersteek in een van de vasten van de vorige ronde
3. 3 lossen
4. een clustersteek in de volgende vaste
5. 1 losse
6. ga hiermee door in alle vasten van ronde 1 een clustersteek is gemaakt (dus herhaal 5x stap 1 t/m 5)
7. maak na de laatste enkele losse een halve vaste in de 1e clustersteek
8. hecht af


ROUND 2:


this round is made out of clusterstitches:

• yarn over your hook (like when making a treble stitch)
• get yarn through a single stitch from the first round
(now 3 loops on the hook)

• yarn over your hook (like when making a treble stitch)
• get yarn through the same single stitch from the first round
(now 5 loops on the hook)

• yarn over your hook (like when making a treble stitch)
• get yarn through the same single stitch from the first round
(now 7 loops on the hook)

• pull yarn through all 7 loops on the hook


Okay, back to round 2 for real:

1. make a starting loop with a new colour
2. make a clusterstitch in any of the single stitches made in thd first round
3. 3 chain stitches
4. a clusterstitch in the next single stitch
5. 1 chain stitch
6. continue these steps until there is a clusterstitch in every single stitch made in round 1
(so, repeat step 1 till 5 5 times)
7. make, after the last chain stitch, a slip stitch in the first clusterstitch of round 2
8. finish this colour


RONDE 3:

1. maak een beginlus in een nieuwe kleur
2. ga naar een groep van 3 lossen en haak daar: 1 vaste - 2 lossen - 1 vaste
3. haak in de volgende ruimte van 1 losse: 3 vasten
4. herhaal dit voor alle groepen van 3 lossen ( 1 vaste - 2 lossen - 1 vaste) en 1 losse (3 vasten)




ROUND 3:

1. make a startingloop in a new colour
2. start in a group of 3 chain stitches and crochet over there: 1 single stitch - 2 chain stitches - 1 single stitch
3. crochet in the next space of 1 chain: 3 single stitches
4. repeat this for all groups of 3 chain stitches ( 1 single stitch - 2 chain stitches - 1 single stitch) and 1 chain stitch (3 single stitches)



RONDE 4:

1. dezelfde kleur als ronde 3
2. begin met 1 losse
3. haak in elke vaste 1 vaste
4. haak in de ruimtes van 2 lossen: 1 vaste - 2 lossen - 1 vaste
5. sluit af met een halve vaste in de eerste losse van deze ronde
6. hecht af

Dat is een gebloemde zeshoek. Ik gebruik het liefst voor iedere ronde een andere kleur.



ROUND 4:

1. same colour as round 3
2. start with 1 chain stitch
3. make in every single crochet a new single crochet
4. make in the spaces of 2 chain stitches (the corners): 1 single crochet - 2 chain stitches - 1 single crochet
5. end with a slip stitch in the first chain stitch of round 4
6. finish

That's makes your flowery hexagon. I prefer to use different colours for each round.



Nog een keer alle stappen in 1 foto:
All steps in 1 picture:



Als je nog vragen hebt of iets onduidelijk is, dan hoor ik dat graag!
When you have questions left or something is not clear, please let me know!
(foto's helaas niet allemaal van even goede kwaliteit, wordt tzt verbeterd / not all pictures of great quality, will improve it later)
Patroon gebaseerd op: http://www.ravelry.com/patterns/library/flower-tiles-bag (ik heb een paar kleine wijzigingen aangebracht).
Pattern based on: http://www.ravelry.com/patterns/library/flower-tiles-bag (I made a fes small changes to the original pattern).